miCASA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ejes de acción


Primera Vivienda

Para que puedas comenzar, junto a tu familia, una vida nueva.

Construcción

Para que hagas realidad esa casa que tanto querés en el terreno que tenés.

Mejoras

Para que puedas hacer esas refacciones o ampliaciones que postergaste.

Título de Propiedad

Para que tengas la escritura que certifica que sos dueño de verdad.

¿A qué me puedo postular hoy?

Para la conexión a la red de gas: Solicitá el crédito desde Mejor Hogar Gas. Para mejoras en tu casa: Solicitá el crédito para los materiales de la obra. Para la construcción de tu casa: Solicitá el crédito para los materiales de la obra.
A los desarrollos urbanísticos de las ciudades: Haedo Sunchales Tartagal Corrientes Zapala GrandBourg Merlo

Contacto

Dirección: Esmeralda 255, Piso 8,  CABA
Teléfono: (54 11) 5071-9808
Correo electrónico: ssduyv@mininterior.gov.ar